در مجموعه خوابگاههای دخترانه جمالزاده(شهید باکری) کلیه پرتوکل های بهداشتی فردی از قبیل دارا بودن ماسک و وسایل ضد عفونی کنند برا همه ساکتین و استفاده از آنها در تمام مدت حضور در خوابگاه الزامی ست از اقدامات انجام شده (برای مبارزه با بیماری کرونا) در این مجموعه نصب تونل ضد عفونی کننده در محل […]
نمای بیرونی خوابگاه والعصر
معرفی خوابگاه دخترانه والعصر: خوابگاه دخترانه والعصر یکی از خوابگاه های طرف قرارداد وزارت علوم بوده و از نظر تامین استاندارد های مورد نیاز یک خوابگاه دخترانه در تهران، از طرف این وزارت خانه مورد تایید می باشد. اقامتگاه دخترانه والعصر با دانشگاه هایی نظیر دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران قرارداد داردو این امر موجب […]

© 2013 - 2019 ThemeEnergy.com