شماره تماس‌ها 02166595050 / 02166569868 / 02166915674
خوابگاه دخترانه تهران
در خوابگاه‌ دانشجویی، دانشجویان با هم زندگی می‌کنند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. آن‌ها معمولاً اتاق را با چند نفر دیگر به اشتراک می‌گذارند و در فضای مشترک خود، شامل سالن مطالعه، سالن تلویزیون و سایر امکانات، وقت خود را سپری می‌کنند. پسرانه معمولاً توسط دانشگاه‌ها مدیریت می‌شوند و در داخل یا نزدیک به […]

در مجموعه خوابگاههای دخترانه جمالزاده(شهید باکری) کلیه پرتوکل های بهداشتی فردی از قبیل دارا بودن ماسک و وسایل ضد عفونی کنند برا همه ساکتین و استفاده از آنها در تمام مدت حضور در خوابگاه الزامی ست از اقدامات انجام شده (برای مبارزه با بیماری کرونا) در این مجموعه نصب تونل ضد عفونی کننده در محل […]
نمای بیرونی خوابگاه والعصر
معرفی خوابگاه دخترانه والعصر: خوابگاه دخترانه والعصر یکی از خوابگاه های طرف قرارداد وزارت علوم بوده و از نظر تامین استاندارد های مورد نیاز یک خوابگاه دخترانه در تهران، از طرف این وزارت خانه مورد تایید می باشد. اقامتگاه دخترانه والعصر با دانشگاه هایی نظیر دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران قرارداد داردو این امر موجب […]

© 2013 - 2019 ThemeEnergy.com