شماره تماس‌ها 02166595050 / 02166569868 / 02166915674
تجربه متفاوت زندگی در خوابگاه: معمولا تا قبل از قبولی در دانشگاه، داستان های متفاوتی در مورد زندگی در خوابگاه خواهیم شنید. گاهی تصور زندگی در خوابگاه های دخترانه برای دخترانی که در بدو ورود به دانشگاه هستند، سخت و ناراحت کننده است. اما نکته مثبت در مورد زندگی در خوابگاه این است که به دانشجویان […]
قوانین خوابگاهی معمولا در بخش های ورودی هر خوابگاه دخترانه دانشجویی برگه هایی نصب شده است که همواره یکی از آن ها مربوط به قوانینی است که در صورت ساکن شدن در آن خوابگاه باید رعایت شود. به عبارت دیگر، با تأیید سکونت خود در آن خوابگاه، خود به خود متعهد به رعایت قوانین حاکم شده اید. علاوه […]

© 2013 - 2019 ThemeEnergy.com