شماره تماس‌ها 02166595050 / 02166569868 / 02166915674
خوابگاه دخترانه در تهران
ارتباط در بین انسان ها یکی از ابتدایی ترین نیازها میباشد. انسان موجودی بشدت اجتماعی است و بدون قرار گرفتن در جمع همنوعان خودش قادر به زندگی کردن نیست. این امر در فضاهای کوچکتر مانند خوابگاه دخترانه دانشجویی بیشتر دیده میشود. در اینگونه مکان ها به دلیل ارتباط محیطی نزدیکی که ساکنین آن با یکدیگر […]
قوانین خوابگاهی معمولا در بخش های ورودی هر خوابگاه دخترانه دانشجویی برگه هایی نصب شده است که همواره یکی از آن ها مربوط به قوانینی است که در صورت ساکن شدن در آن خوابگاه باید رعایت شود. به عبارت دیگر، با تأیید سکونت خود در آن خوابگاه، خود به خود متعهد به رعایت قوانین حاکم شده اید. علاوه […]

© 2013 - 2019 ThemeEnergy.com