شماره تماس‌ها 02166595050 / 02166569868 / 02166915674

تماس با ما

شما می توانید برای تماس با خوابگاه های مربوطه از شماره تماس های زیر استفاده کنید:

  • خوابگاه جمالزاده (م انقلاب) : ۶۶۵۹۵۰۵۰-۰۲۱
  • خوابگاه والعصر (م انقلاب) : ۶۶۵۶۹۸۶۸-۰۲۱
  • خوابگاه روشن (م انقلاب) : ۶۶۴۲۶۵۰۲-۰۲۱
  • خوابگاه فاطمی : ۶۶۹۱۵۶۷۴-۰۲۱

ارتباط با مدیریت

    © 2013 - 2019 ThemeEnergy.com

    ارسال