ارزش ها در خوابگاه
هر یک از افرادی که در بدو ورود به خوابگاه هستند، دارای ارزش های خاص و صد البته متفاوت با یکدیگرند. امروزه جوانان به شکل های مختلفی در معرض تغییر ارزش ها هستند. جوامل انسانی و پیشرفته امروزه از روبرو شدن با افراد دارای ارزش های اخلاقی پایین رنج میبرند. تمامی تلاش در جوامل مختلف […]
فضای موردنیاز برای هر شخص: آنچه مسلم است این است که خوابگاه یک محل اقامت جمعی می باشد. بدون شک برای گذراندن زمان به بهترین شکل در خوابگاه باید فضای در اختیار هرکس مشخص باشد و هر یک از افراد مقیم در خوابگاه به این اصل احترام بگذارند. نمیتوان انتظار داشت که در فضای کوچکی […]
در سال 1981 میلادی دانشگاه تگزاس آمریکا با تاسیس یک ساختمان و جداسازی آن از محیط اطراف از طریق حصاربندی اولین ساختمان موسوم به خوابگاه را تاسیس نمود. با گذشت زمان و در سال 1901 بخشی که تحت عنوان امور خوابگاهی جهت رسیدگی به امور خوابگاه ها تاسیس شده بود با نهایت تلاش خود توانست […]
خوابگاه
احساس نیاز به خوابگاه مهاجرت از شهر و محلی که در آن سال ها اقامت داشته ایم به خودی خود امری پر استرس است. گاهی ما از خانه و کاشانه خود دور میشویم تا زندگی جدیدی را در تهران آغاز کنیم. در یکی از دانشگاههای شهر تهران پذیرفته میشویم و یا اینکه برای کار و […]
خوابگاه دخترانه فاطمی
معرفی خوابگاه دخترانه فاطمی وقتی وارد کلان شهری مثل تهران می شویم اولین موردی که باید سریعا نسبت به آن اقدام کنیم، جست و جو برای اسکان و مکانی است که بتوانیم هر شب پس از فراغت از کار و یا کلاس دانشگاه در آنجا لحظاتی را با آرامش به استراحت بپردازیم. در این میان […]
نمای بیرونی خوابگاه والعصر
معرفی خوابگاه دخترانه والعصر: خوابگاه دخترانه والعصر یکی از خوابگاه های طرف قرارداد وزارت علوم بوده و از نظر تامین استاندارد های مورد نیاز یک خوابگاه دخترانه در تهران، از طرف این وزارت خانه مورد تایید می باشد. اقامتگاه دخترانه والعصر با دانشگاه هایی نظیر دانشگاه الزهرا و دانشگاه تهران قرارداد داردو این امر موجب […]

© 2013 - 2019 ThemeEnergy.com